Uw netwerk voor succesvol detacheren!

Informatiemanager (overheid) (QR7909)


Amsterdam
23-11-2020
detachering
12+ mnd
40 uur p.w.
In overleg

Functie: Informatiemanager (overheid) (QR7909)

Start: 23-11-2020, 36-40 uur per week

Periode: 12 mnd+

Omgeving: Amsterdam

 

Omschrijving:

Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatiemanager (overheid).

 

Functieomschrijving:

De informatiemanager houdt zich deels bezig met de informatievoorziening voor de nieuwe afdeling Maatschappelijke Voorzieningen. Zij dragen zorg voor een goed voorzieningenniveau.

 

Deze afdeling is onderdeel van het domein: Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit. De afdeling bestaat op dit moment uit ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 2 teams: 1. Accommodaties & Projecten (o.a. voormalige onderwijshuisvestingsteam) en 2. Stad en Gebieden. De clusterinformatiemanager zal zich allereerst richten op het - in samenwerking met deze nieuwe afdeling - opstellen van een IV portfolioplan voor 2021 waarbij ook aandacht wordt besteed aan het verder inrichten van de voor hen benodigde informatievoorziening. Daarnaast houdt deze clusterinformatiemanager zich ook bezig met de informatievoorziening voor de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Binnen dit domein worden bestaande systemen vervangen door het programma Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen (SVWI). De clusterinformatiemanager richt zich voornamelijk op het onderdeel: "Klantinteractie voor de burger (digitale dienstverlening Werk, Participatie en Inkomen)". Voor Werk en Participatie wordt mogelijk een ander systeem verworven dan voor Inkomen. De klant krijgt bij voorkeur een integraal portaal aangeboden waarbij de gescheiden 'achterkant' niet merkbaar aanwezig is. Hierbij kunnen meerdere vormen van klantinteractie via verschillende kanalen en devices ondersteund worden. De clusterinformatiemanager is de spin in het web en zal een verbindende rol hebben tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij deze informatievoorziening. Je gaat in deze rol samenwerken met de clusterinformatiemanagers op Werk, Participatie, Inkomen en Armoedebestrijding.

 

Werkzaamheden:

- Het hebben van een verbindende rol tussen partijen in het speelveld van maatschappelijke voorzieningen en het domein van Werk Participatie en Inkomen met als doel een context gedreven informatiemanagement. Het gaat hier om de verbinding tussen de lijnorganisatie (WPI), projectteams en de afdeling Informatievoorziening Sociaal en de verbinding tussen overige projecten in het projectportfolio waarmee raakvlakken bestaan;

- Het proactief signaleren van vragen en behoeften van de directies en management en deze vertalen naar de mogelijke IV impact. Hierbij betrek je de andere disciplines van de afdeling IV, waar nodig;

- Het mede opstellen van IV portfolioplan 2021 waarin ook de digitale ambities en doelen van de doorontwikkeling van het sociale domein worden meegenomen;

- Het vervullen van voorzittersrol in het regulier overleg waarin de voortgang van projecten en de resourceplanning van IV capaciteit worden besproken en afgestemd tussen IV en de business;

- Bij een nieuw initiatief binnen het IV projectenportfolio begeleid je op IV gebied de verkenningsfase en stel je samen met de business een business case op;

- Het tot stand brengen van een goede aansluiting tussen de business en de IV met al deze expertise in de rol van 'trusted advisor';

- Het inspireren van anderen door het binnen brengen van nieuwe inzichten zoals robotica en 'internet of things';

- De regierol in de voortgang van projecten en het acteren op strategisch-tactisch niveau met het management van de business;

- Het voor de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen verder inrichten van ondersteuning op gebied van de informatievoorziening conform behoefte van deze nieuwe afdeling.

 

Eisen:

- beschikt over wo werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en wo diploma. Dit moet duidelijk blijken uit het CV. Een kopie van het diploma kan worden toegevoegd in de map achter de vraag. werk- en denkniveau.

- is zo spoedig mogelijk beschikbaar, uiterlijk op 1 november 2020 tot en met TWAALF maanden na de startdatum voor minimaal 32 uur per week. Er is TWEE keer een optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde condities. De duur van een verlenging is maximaal DRIE maanden.

- minimaal 6-8 jaar werkervaring met de informatievoorziening en in de afgelopen 5 jaar werkervaring met regie op informatievraagstukken in afstemming met directie en management en tactisch advies op het snijvlak van organisatie, processen, informatiearchitectuur en informatievoorziening.

- ervaring in het managen van strategisch-tactische relaties in een overheidsorganisatie van grote omvang.

- twee referenties: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.

 

Wensen:

- in staat om de juiste vragen te stellen en complexe bedrijfsprocessen zo te analyseren dat de beste oplossing gebouwd kan worden. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met regie op informatievraagstukken op tactisch niveau (afdelingsmanagers), het opstellen van (informatie)architecturen en strategisch-tactische informatieplanning. De kandidaat is bekend met agile systeemontwikkelingstrajecten, analysemethoden en technieken, data- en procesmodellering.

- kennis van en ervaring met gemeentelijke processen, complexe ketens en veranderopgaven en organisatie-overschrijdende informatievraagstukken en daarnaast tevens ervaring met het adviseren aan management.

 

Motivatie:

Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht en waarom deze opdracht door jou goed kan worden uitgevoerd.

 

 

Extra informatie:

Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.

Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

 

NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!

Functie

Beheerder

Kennisgebieden

Business Case
System security

Vaardigheden

Development

Methoden

Software Development Process

Reageren?


Heb je nog geen account?
Registreren

Heb je al een account?
Inloggen